Werken bij het CEG

Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid is op zoek naar twee nieuwe CEG-commissieleden. We zoeken een jurist met uitgebreide kennis van het gezondheidsrecht. Ook zoeken we een verpleegkundige met HBO werk- en denkniveau en BIG-registratie.

Weegschaal
©CEG

Centrum voor Ethiek en Gezondheid

Het CEG is een samenwerkingsverband tussen de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en de Gezondheidsraad. Het signaleert en informeert de minister, het parlement en andere betrokkenen over ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg en biotechnologie die ethische vragen oproepen en relevant zijn voor overheidsbeleid. Bijvoorbeeld robotisering en het gebruik van sensortechnologie in de zorg, de ontwikkeling van de kunstbaarmoeder en de effecten van het ‘veiligheidsdenken’ op de zorg.

CEG-commissie

De CEG-commissie adviseert het CEG ten aanzien van haar taken, onder andere over de opzet en inhoud van rapporten en andere producten van het CEG. Deze multidisciplinaire commissie bestaat uit experts en deskundigen op het gebied van de gezondheidszorg of medische ethiek. De leden worden voor 2 jaar benoemd. Dit termijn kan 3 keer worden verlengd.

Commissieleden gezocht

Voor de CEG-commissie zijn wij op zoek naar een enthousiaste jurist met aantoonbare en uitgebreide kennis van het gezondheidsrecht. In het bijzonder met betrekking tot de regulering van biotechnologische ontwikkelingen en de bescherming en uitwisseling van gegevens.

Daarnaast zoekt de CEG-commissie een verpleegkundige met HBO werk- en denkniveau en BIG-registratie. U heeft affiniteit met en kennis van medische ethiek en u bent bij voorkeur werkzaam in de verpleegkundige praktijk.

Beiden moeten een goed gevoel hebben voor ethische kwesties en een kritische constructieve houding hebben.

Vergoeding

Leden ontvangen een vast bedrag aan vacatiegeld per vergadering en reiskosten naar Den Haag worden vergoed.

Procedure

U kunt uw belangstelling kenbaar maken door een motivatie-brief te sturen. U kunt dit onder vermelding van het vacaturenummer: CEG01  richten aan mevrouw R.E. van Hellemondt, re.v.hellemondt@gr.nl, vóór 1 september 2020.

De gesprekken vinden plaats in week 37 en 38. Een onderzoek naar mogelijke (schijnbare) belangen maakt onderdeel uit van de procedure.

Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met mevrouw mr. dr. R.E. van Hellemondt, Coördinator Centrum voor Ethiek en Gezondheid, re.v.hellemondt@gr.nl,  tel 06-15179602.