De maakbare mens

Datum van publicatie:
30-06-2003

Type:
Signalement

Cluster:

Nieuwe technologieënVolledige publicatie:

Auteur(s):
Bood, A.

Trefwoorden:
enhancement, mensverbetering, leefstijl, commercialisering, zelfbeschikking, gelijke toegang, medicalisering, autonomie, wilsonbekwaamheid, rechtvaardigheid, kwaliteit van de zorg

Aanleiding

De biomedische wetenschappen bieden steeds meer technologische mogelijkheden om de gezonde mens naar eigen smaak te `perfectioneren`. In de medische ethiek wordt dit benoemd als `enhancement`: het toepassen van genetische, medische of farmacologische kennis voor verbetering van menselijke eigenschappen ter verbetering van uiterlijk, prestatievermogen of persoonlijkheidskenmerken Dat roept vragen op over grenzen aan medische mogelijkheden.

Hoofdvraag

Zou enhancement een plaats moeten krijgen binnen het medische domein, en zo ja onder welke voorwaarden?

Ethische discussie

Leidt enhancement ook inderdaad tot vergroting van welzijn? Wat zijn de gezondheidsrisico's? In hoeverre berust het verzoek om enhancement op een autonome keuze? Wanneer zijn de belangen van minderjarigen en wilsonbekwamen in het geding? Hoe ver reikt de reproductieve vrijheid, en mogen ouders hun visie aan hun kind opleggen? Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van enhancement?

Doelgroep

Beleidsmakers, politici, professionals, cliënten (niet expliciet benoemd)

Aanbeveling

De overheid heeft als taak om aandacht te besteden aan voorlichting, bescherming van het welzijn van individuen, bescherming van publieke goederen en maatschappelijke gelijkheid. Specifieke implicaties voor het overheidsbeleid zijn te vinden in hoofdstuk 4.4 van het rapport.

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.