Terminale sedatie

Datum van publicatie:
29-06-2004

Type:
Signalement

Cluster:

Behandelings- en zorgvraagstukkenVolledige publicatie:

Auteur(s):
Bood, A.

Trefwoorden:
terminale sedatie, levensbeëindiging, euthanasie, palliatieve zorg, subsidiariteit, proportionaliteit, autonomie, informed consent

Aanleiding

Terminale sedatie is het in diepe slaap brengen van een patiënt, in de verwachting die tot aan diens overlijden te handhaven. Terminale sedatie wordt relatief vaak uitgevoerd en neemt soms de vorm van euthanasie aan. Er is discussie over de vraag of terminale sedatie niet onder het toetsingsregime voor euthanasie moet worden gebracht. Er bestaat echter nog veel onzekerheid en beperkt inzicht in de klinische praktijk van terminale sedatie.

Hoofdvraag

Hoe kan aan de onzekerheden rondom terminale sedatie tegemoet worden gekomen en wat betekent dit voor het beleid? (afgeleid)

Ethische discussie

Wanneer kan terminale sedatie worden gekwalificeerd als `normaal medisch handelen`? Wanneer is terminale sedatie ook goede zorgverlening?

Doelgroep

Beleidsmakers, politici, professionals, patiënten (niet expliciet benoemd)

Aanbeveling

Transparantie en toetsbaarheid zijn een eerste voorwaarde. Het verdient aanbeveling normaal medisch handelen met een levensbekortend effect niet meer af te bakenen aan de hand van de intentie van de arts, maar dit te doen op grond van aanvaarde medisch-professionele gronden zoals medische indicatie, informed consent, subsidiariteit en proportionaliteit. Daarnaast is aanvullend onderzoek nodig naar de klinische praktijk.

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.