Zelfbeschikking en eigen verantwoordelijkheid van mensen met een verstandelijke handicap

Datum van publicatie:
30-06-2003

Type:
Signalement

Cluster:

Behandelings- en zorgvraagstukkenVolledige publicatie:

Auteur(s):
Schuurman, M.I.M.

Trefwoorden:
zelfbeschikking, autonomie, eigen verantwoordelijkheid, verstandelijke handicap, wilsonbekwaamheid

Aanleiding

De zorg aan mensen met een verstandelijke handicap ontwikkelt zich van geïnstitutionaliseerde, aanbodgerichte zorg naar gedeïnstitutionaliseerde, vraaggerichte ondersteuning. Doel van beleidsmakers is om mensen met een handicap de gelegenheid te bieden optimaal te participeren in de samenleving en zoveel mogelijk zelf kunnen bepalen hoe hun leven eruit ziet.

Hoofdvraag

1) Hoe wordt er aangekeken tegen zelfbeschikking en eigen verantwoordelijkheid van personen met een verstandelijke handicap? 2) Van welke morele dilemma's is er sprake?

Ethische discussie

Dilemma van werkers: enerzijds het moeten geven van ruimte aan de zelfbeschikking van de cliënt en anderzijds het behoud van betrokkenheid en deskundigheid als professionele begeleider. Een tweede aandachtspunt betreft de rol van de samenleving: enerzijds het belang van deelname aan `gewone` activiteiten en voorzieningen en anderzijds de vraag in hoeverre van de samenleving verwacht mag worden dat zij de bijbehorende taken op zich neemt.

Doelgroep

Beleidsmakers, politici, professionals, zorgorganisaties, cliënten (niet expliciet benoemd)

Aanbeveling

Voor de overheid: het op gang brengen en ondersteunen van een dialoog tussen alle betrokken partijen over de morele kaders van de zorg en over de rol van de samenleving. Voor de professional: het ontwikkelen van nieuwe vormen van professionaliteit en een bijbehorende beroepsethiek. Voor de organisatie: aanduiding van de organisatorische aanpassingen.

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.