Veilige zorg, goede zorg?

Verwacht: 4 april 2019
Signalement
Thema:

De laatste decennia is veel geïnvesteerd in het veiliger maken van de zorg. De aandacht voor veiligheid en het voorkomen van incidenten is toegenomen en diverse (grootschalige) verbetertrajecten zijn opgezet om schade en risico’s hierop binnen de zorg te beperken.

Tegelijkertijd klinken er ook andere geluiden. De focus op risicobeheersing kan voor zorgvrager en zorgverlener een rem zijn op ontwikkeling en kwaliteit van zorg. Moeten we altijd alle risico’s op schade willen beheersen?

Met dit signalement wil het CEG een gesprek op gang brengen over welke betekenissen de waarde van veiligheid krijgt en hoe veiligheid in de zorg zou moeten worden geïmplementeerd. Is veilige zorg ook altijd goede zorg?

CEG gebruikt cookies voor het goed laten functioneren van de site en voor het registreren van de bezoekers. Om door te gaan zijn de functionele cookies noodzakelijk.

Onderaan elke pagina is een link naar onze privacy policy te vinden.