Geavanceerde thuiszorgtechnologie: morele vragen bij een ethisch ideaal (GR)

Steeds meer medische techniek wordt thuis ingezet bij een scala aan ernstige en mindere ernstige ziekten. Deze ontwikkeling heeft onmiskenbare positieve kanten, maar ze roept ook ethische vragen op. De belangrijkste daarvan worden in dit signalement geïnventariseerd.

Aanleiding

Steeds meer en geavanceerdere (high tech) medische techniek wordt thuis ingezet. Intraveneuze behandeling van infecties, hemodialyse, ademhalingsondersteuning en telemonitoring zijn enkele voorbeelden van een ontwikkeling die naar verwachting nog slechts aan het begin staat.

Hoofdvraag

Is verplaatsing van techniek van het ziekenhuis naar thuis wenselijk en verantwoord? (afgeleid)

Ethische discussie

De verdeling van verantwoordelijkheden, de kwaliteit van de zorg, de mogelijke druk op gezins- of familieleden om intensieve mantelzorg te verlenen, en het mogelijke stimulerende effect van de beschikbaarheid van een thuis toepasbare technologie op het gebruik ervan (ook in gevallen waarin aan de medische zin getwijfeld kan worden).

Doelgroep

Beleidsmakers, politici, financiers, beroepsgroepen/professionals, mantelzorgers (niet expliciet benoemd)

Aanbeveling

Overheid, financiers en beroepsgroepen moeten zich afvragen welke nieuwe vormen van thuiszorgtechniek gestimuleerd moet worden. De toegankelijkheid van deze vorm van zorg moet zo weinig mogelijk afhangen van factoren die op zichzelf weinig met de ziekte te maken hebben, zoals financiële draagkracht, te kleine behuizing of het ontbreken van mantelzorgers. Er moeten reële alternatieven blijven bestaan voor geavanceerde thuiszorgtechnologie.