Geavanceerde thuiszorgtechnologie: morele vragen bij een nieuwe zorgpraktijk (RVZ)

De verplaatsing van ziekenhuiszorg naar ‘thuis’ brengt nogal wat veranderingen met zich mee, in de thuissituatie, maar ook in de organisatie van de zorg, de financiering en de technologie zelf. Deze veranderingen kunnen tot nieuwe ethische vragen leiden. In dit signalement wordt ingegaan op die vragen.

Aanleiding

Steeds meer vormen van medische technologie worden geschikt voor toepassing thuis. Over de organisatorische en financiële aspecten van deze veranderingen gaat dit signalement, terwijl het parallelle signalement van de Gezondheidsraad zich meer richt op de thuissituatie.

Hoofdvraag

Welke veranderingen brengt de toepassing van thuiszorgtechnologie met zich mee, en welke ethische aspecten zijn daarbij van belang? (afgeleid)

Ethische discussie

De belangrijkste ethische problemen hebben betrekking op de beperkte en ongelijke toegankelijkheid van thuiszorgtechnologie, op keuzevrijheid, kwaliteit van zorg en privacy.

Doelgroep

Beleidsmakers, politici, zorgprofessionals (niet expliciet benoemd)

Aanbeveling

Verbeterde wisselwerking ethiek en technologie door middel van onderzoek en onderwijs; het realiseren van een `thuiszorgtechnologieregio`; stimuleren van ontwikkelen keuzemogelijkheden bij zorgverzekeraars; rekening houden met wensen en mogelijkheden va de mantelzorg; heldere verdeling van verantwoordelijkheden; stelselherziening in de gezondheidszorg doorrekenen op effecten voor thuiszorgtechnologie.