Embryonale stamcellen zonder morele pijn?

Internationaal bestaat een toenemende belangstelling voor pogingen om het onderzoek met embryonale stamcellen uit de klem van die morele en juridische discussie en begrenzing te bevrijden. Men zoekt naar moreel onbelaste bronnen van embryonale stamcellen. De bespreking in dit signalement laat zien dat veel van de voorgestelde ‘embryosparende’ en ‘vrouwvriendelijke’ benaderingen weer nieuwe morele vragen oproepen.

Aanleiding

In het voorjaar van 2005 hebben Koreaanse onderzoekers embryonale stamcellen kunnen verkrijgen uit embryo's ontstaan via klonering door middel van somatic cell nuclear transfer (SCNT). Men hoopt zo uiteindelijk patiëntspecifiek celmateriaal te kunnen kweken voor transplantatie. Dit onderzoek en de mogelijke toepassingen ervan zijn controversieel, en het is in Nederland en veel andere landen dan ook verboden. Men zoekt naar daarom naar andere mogelijkheden om hetzelfde resultaat te verkrijgen via moreel onbelaste bronnen van embryonale stamcellen.

Hoofdvraag

Wat zijn moreel pijnloze varianten van of alternatieven voor SCNT? (afgeleid)

Ethische discussie

Het doen ontstaan van embryo's voor onderzoek of therapie is moraal beladen vanwege het debat over de morele status van menselijke embryo's, en omdat er voor het onderzoek en de toepassingen (veel) menselijke eicellen nodig zijn. De vraag is of op moreel aanvaardbare wijze in die behoefte kan worden voorzien. Ook de voorgestelde oplossingen roepen vaak zelf weer nieuwe morele vragen op.

Doelgroep

Beleidsmakers, politici, onderzoekers (niet expliciet benoemd)

Aanbeveling

Behoefte bestaat aan nader onderzoek naar de morele status van niet-levensvatbare menselijke embryo's. Daarnaast moet bij aanstaande evaluatie van de Embryowet de wettelijke definitie van een embryo (artikel 1c) opnieuw worden bekeken. Bovendien is het belangrijk dat de discussie over de noodzaak en wenselijkheid van het verbod (artikel 24c) niet wordt uitgesteld.