Nu met extra bacteriën! Voedingsmiddelen met gezondheidsclaims

Voedingsmiddelen met gezondheidsclaims zijn een nieuwe trend in de supermarkt. Het maken van een gezonde voedselkeuze door de consument is er daarmee echter niet eenvoudiger op geworden. In dit signalement worden de ethische kwesties in kaart gebracht die een rol spelen bij voedingsmiddelen met claims over gezondheidseffecten.

Aanleiding

De nieuwe trend van voedingsmiddelen met gezondheidsclaims (zoals yoghurtdranken met gezonde bacteriën) kan mogelijk een bijdrage leveren aan het terugdringen van de voedingsgerelateerde ziektelast.

Hoofdvraag

Kunnen voedingsmiddelen met gezondheidsclaims een bijdrage leveren aan het terugdringen van de voedselgerelateerde ziektelast en, zo ja, onder welke voorwaarden? (afgeleid uit signalement)

Ethische discussie

Kan de consument vertrouwen op de juistheid van de claims? Is de veiligheid gewaarborgd? Heeft iedereen toegang tot producten die een gunstig effect op de gezondheid kunnen hebben? Zijn consumenten in staat te kiezen? Zal de beschikbaarheid van op ziektepreventie gerichte voedingsmiddelen niet kunnen leiden tot een buitenproportionele uitvergroting van het gezondheidsbelang van voeding?

Doelgroep

Beleidsmakers, politici, voedingsindustrie, burgers (niet expliciet benoemd)

Aanbeveling

Ten eerste zijn er meer waarborgen nodig voor wetenschappelijke onderbouwing van gezondheidsclaims, en moet dit onderzoek niet geheel aan de industrie worden overgelaten. Ook is de toelatingsprocedure voor voedingsmiddelen met gezondheidsclaims niet zwaar genoeg. Stimulering van productmodificatie is wenselijk, op nationaal en Europees niveau. Tot slot is extra voorlichting en onderwijs aan consumenten nodig.