Testen van bloeddonors op variant Creutzfeldt-Jakob?

Moeten bloeddonors verplicht op vCJD getest gaan worden? In dit signalement heeft de Gezondheidsraad de belangrijkste overwegingen vóór en tegen op een rij gezet. De tekst is opgesteld onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Beraadsgroep Gezondheidsethiek & -recht en de
Werkgroep Bloed.

Aanleiding

Binnen een jaar komt er naar verwachting een bloedtest op de markt voor de relatief zeldzame ziekte variant Creutzfeldt-Jakob (vCJD), die via bloedtransfusie kan worden overgedragen. Aangezien deze ziekte dodelijk is, zou een test wenselijk zijn voor het beschermen van ontvangers van bloed en bloedproducten.

Hoofdvraag

Moeten bloeddonors verplicht op vCJD getest gaan worden? (afgeleid)

Ethische discussie

Is het aanvaardbaar van bloeddonors te vragen een test te ondergaan voor een ernstige ziekte waarvoor geen behandeling bestaat? Zullen mensen nog wel bloed willen geven als ze weten wat een positieve (afwijkende) testuitslag voor hen zou betekenen? Mag zo'n test al worden ingevoerd als er nog een grote kans is op fout-positieve uitslagen?

Doelgroep

Beleidsmaker, politici, professionals, burgers (niet expliciet benoemd; alleen `beleid en praktijk`)

Aanbeveling

De overheid moet zich bezinnen op de vraag of invoering van een dergelijke test gewenst is, en gezamenlijke beleidsontwikkeling met bloedvoorzieningsorganisatie Sanquin is hierbij gewenst. Meer onderzoek is nodig, o.a. naar veiligheid, prevalentie, en de bereidwilligheid van donors om zich te laten testen. Internationaal overleg over dit onderwerp is van belang.