Dilemma’s op de drempel. Signaleren en ingrijpen van professionals in opvoedingssituaties

Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid hoopt met dit signalement bij te dragen aan het debat over de morele rechtvaardiging voor ingrijpen in de privé-sfeer van gezinnen, om zo schade aan kinderen te beperken of te voorkomen. Ook wordt een voorzet voor oplossingen gegeven.

Aanleiding

Jeugdzorgwerkers gaan sneller naar de voordeur en betreden eerder de gezinssfeer, maar kampen dan met onzekerheden over de juiste koers. Met het aantreden van een programmaminister voor Jeugd en Gezin laat het kabinet zien dat de opvoeding van kinderen niet alleen een privé-kwestie is, maar ook een zaak van algemeen belang.

Hoofdvraag

Welke waarden kunnen met elkaar in botsing kunnen komen in de jeugdzorg en wat is nodig om hulpverleners een sterkere morele basis voor hun handelen te bieden? (afgeleid)

Ethische discussie

Er worden drie soorten onzekerheden geschetst waar de jeugdzorgwerker last van kan hebben, en die het handelen kunnen bemoeilijken: onzekerheid over de morele legitimatie, onzekerheid door angst om schade te berokkenen, en onzekerheid door angst om zelf schade te ondervinden.

Doelgroep

Beleidsmakers, politici, jeugdzorginstellingen, professionals (niet expliciet benoemd)

Aanbeveling

Een steviger moreel houvast en meer maatwerk in de aanpak van de jeugdzorg zijn dringend nodig. Hiervoor zijn bezinning van de overheid op de morele legitimatie van beleid en een sterkere positie van de instellingen en beroepsgroepen noodzakelijk.