Veilige zorg, goede zorg?

Veiligheid is een groot goed in de zorg. De laatste decennia is veel geïnvesteerd in het veiliger maken van de zorg. De aandacht voor veiligheid en het voorkomen van incidenten is toegenomen en diverse (grootschalige) verbetertrajecten zijn opgezet om schade en risico’s hierop binnen de zorg te beperken. Tegelijkertijd klinken er ook andere geluiden.

De focus op risicobeheersing kan voor zorgvrager en zorgverlener een rem zijn op ontwikkeling en kwaliteit van zorg. Moeten we altijd alle risico’s op schade willen beheersen? Is veilige zorg hetzelfde als goede zorg?

In dit signalement onderzoekt het CEG hoe veiligheid in de zorg is geïmplementeerd. Het CEG beoogt met dit signalement een bijdrage te leveren aan de benodigde ethische reflectie.

Contactpersoon

Mw. M. (Myrthe) Lenselink MA