Gezondheidsapps en wearables - De ethiek van e-health deel 1

Steeds meer mensen gebruiken dagelijks draagbare apparaatjes die bijvoorbeeld hartslag en lichaamsbeweging meten. Hoe kan de overheid de ontwikkeling ervan toejuichen en tegelijk kritisch toezien op de kwaliteit? Wat is de impact van de gezondheidsnormen die gezondheidsapps impliciet opleggen? Wat betekent het voor de rol van artsen als patiënten apps en wearables gaan gebruiken? Deze en andere vraagstukken komen in dit signalement aan bod. 

De ethiek van e-health: drieluik

Minister Bruins voor Medische zorg en Sport heeft het CEG in februari 2019 om hulp gevraagd bij het opstellen van een visie op de ethiek van e -health. Naar aanleiding van deze vraag brachen wij het drieluik 'De ethiek van e-health' uit: 

Wij sloten af met een samenvattende overkoepelende boodschap. Met het in kaart brengen van de ethische vraagstukken rond 3 vormen van e-health beogen we een bijdrage te leveren aan de reflectie op e-health in het algemeen en de Nationale Agenda Medische Technologie 2020 -2024 in het bijzonder.