De ethiek van e-health - overkoepelende boodschap

Deze overkoepelende boodschap blikt terug op de belangrijkste conclusies en lessen uit de signalementen uit het drieluik 'De ethiek van e-health'. Daarop volgt een samenvattende ethische visie op de verdere ontwikkeling van e-health.

De ethiek van e-health

Minister Bruins voor Medische zorg en Sport heeft het CEG in februari 2019 om hulp gevraagd bij het opstellen van een visie op de ethiek van e -health. Naar aanleiding van deze vraag brachen wij het drieluik 'De ethiek van e-health' uit: 

Wij sloten af met deze samenvattende overkoepelende boodschap. Met het in kaart brengen van de ethische vraagstukken rond 3 vormen van e-health beoogt het CEG een bijdrage te leveren aan de reflectie op e-health in het algemeen en de Nationale Agenda Medische Technologie 2020 -2024 in het bijzonder.