Robotisering in de langdurige zorg - De ethiek van e-health deel 2

Steeds vaker worden robots ingezet in de Nederlandse zorgpraktijk. Dit signalement brengt de morele aspecten en ethische vragen rondom robotisering in de langdurige zorg in kaart. Wat betekent de inzet van zorgrobots voor het menselijk contact, dat ook onderdeel is van zorg? Hoe verhoudt de inzet van zorgrobots zich tot menselijke waardigheid en andere waarden die horen bij de zorg? Wat gebeurt er met de data die zorgrobots verzamelen? En zijn zorgrobots bereikbaar voor iedereen die zorg nodig heeft?

De ethiek van e-health: drieluik

Minister Bruins voor Medische zorg en Sport heeft het CEG in februari 2019 om hulp gevraagd bij het opstellen van een visie op de ethiek van e -health. Naar aanleiding van deze vraag brachen wij het drieluik 'De ethiek van e-health' uit: 

Wij sloten af met een samenvattende overkoepelende boodschap. Met het in kaart brengen van de ethische vraagstukken rond 3 vormen van e-health beoogt het CEG een bijdrage te leveren aan de reflectie op e-health in het algemeen en de Nationale Agenda Medische Technologie 2020 -2024 in het bijzonder.