Couveuse 2.0

In Nederland worden elk jaar ongeveer 265 baby’s veel te vroeg geboren, na 24 tot 26 weken zwangerschap. Er wordt nu onderzoek gedaan naar een nieuwe technologie om deze extreem te vroeg geboren baby’s op te vangen, waarbij de situatie in de baarmoeder wordt nagebootst. Dit is de kunstamnion- en placentatechnologie (KAPT). Met dit signalement brengt het Centrum voor Ethiek en Gezondheid de nieuwe vraagstukken van de KAPT in kaart.

Doel en werkwijze

Het CEG informeert ministers en beleidsmakers met dit signalement over de ethische en maatschappelijke vraagstukken die het onderzoek naar en de inzet van de KAPT met zich meebrengt. Ook geeft het een eerste aanzet voor een discussie onder onderzoekers, artsen, burgers, beleidsmakers en politici over de wenselijkheid en de mogelijke gevolgen van de toepassing van de KAPT voor het (toekomstige) kind, de ouders en de zorgverleners. Het signalement is opgesteld door de CEG-commissie. De commissie baseerde zich op een verkenning van de wetenschappelijke literatuur en raadpleegde experts onder andere op het terrein van de perinatale zorg.