Transitie & vruchtbaarheidsbehoud transgender jongeren

Kwaliteit en gelijke toegang tot zorg voor kwetsbare groepen zijn belang­rijke morele thema’s. Na gesprekken met zorgverleners, belangenorganisaties en transgender personen kwam het CEG tot een aantal bevindingen. Zowel transgender personen als zorgverleners ervaren dat de vruchtbaarheidszorg op dit moment niet goed aansluit bij de behoeften. Het CEG beoogt het parlement, beleidsmakers, bestuurders en de relevante zorgsector te informeren en zo dialoog te faciliteren en daarmee de toegankelijkheid en kwaliteit van fertili­teitszorg te verbeteren voor transgender jongeren.

"Transitie & vruchtbaarheidsbehoud transgender jongeren" valt onder de thema's "Autonomie en Zelfbeschikking" en "Beginnend leven". 

Belangrijkste punten uit dit signalement

Auteurs van dit signalement

L.H. van der Molen, Msc MA