De ene besnijdenis is de andere niet. Reactie op KNMG standpunt jongensbesnijdenis

De artsenfederatie KNMG bepleit ontmoediging en liefst een verbod op jongensbesnijdenis. Het standpunt van de KNMG is eenzijdig en versimpelend: jongensbesnijdenis is niet zomaar gelijk te stellen aan meisjesbesnijdenis.