Ophouden met besnijden. Nog een reactie op het KNMG-standpunt jongensbesnijdenis

Over het ontmoedigen van jongensbesnijdenis wordt verschillend gedacht, ook binnen de RVZ en het CEG. Raadslid Dick Willems steunt het KNMG-standpunt en licht dat toe.