Voortgangsbericht over publicatie van de Argumentenwijzer Elektronische Patiënten Dossiers

Op 2 november jl. lieten wij u weten dat publicatie van de Argumentenwijzer zou worden uitgesteld omdat de afronding van de Argumentenwijzer onverwacht meer tijd vroeg.

We zijn inmiddels flink gevorderd met de afronding en verwachten in februari 2011 de Argumentenwijzer én de studie Zeggenschap over het EPD, ethisch en juridisch perspectief tijdens een bijeenkomst aan u te presenteren. In de loop van januari 2011 volgt hierover nadere berichtgeving.