Hoe verder met elektronische medische dossiers?

Op dinsdag 5 april jl. stemde de Eerst Kamer unaniem tegen de invoering van het landelijk EPD, of beter: het landelijk schakelpunt (LSP). Dat betekent zeker niet het einde van elektronische uitwisseling van medische gegevens.

Op regionaal niveau gaat die ontwikkeling gewoon door en ook wordt op verzoek van de minister nog bekeken of er toekomstperspectief bestaat voor het LSP met Nictiz en/of andere partijen om een rol te vervullen bij het faciliteren van informatie-uitwisseling in de zorgsector. Ook op het gebied van de Persoonlijke Gezondheidsdossiers gaan de ontwikkelingen door (zie bijvoorbeeld Patient1.nl).

Het CEG bracht argumenten voor en tegen elektronische uitwisseling via EPD en PGD in kaart in de Argumentenwijzer. Een of meerdere gedrukte exemplaren zijn (gratis) aan te vragen via info@ceg.nl.