Ethische vragen bij zorg en ondersteuning thuis

Namens het CEG gaf RVZ-raadslid Dick Willems een inleiding over ethiek, zorgethiek en dilemma’s bij keuzes tijdens de netwerkbijeenkomst over ethische vragen bij zorg en ondersteuning thuis van Stichting Drechtzorg.

Vragen die aan de orde kwamen zijn: Wat lever je in aan kwaliteit als je de inzet van niet-professionals vraagt? Kun je van cliënten of patiënten verwachten dat ze de zorg van de mantelzorgers ontvangen/accepteren? Is evidence based zorg nu de juiste manier om vast te stellen of de geleverde zorg goed is? Ook vond er levendige discussie plaats over belemmerende regelgeving voor de rol van mantelzorg in instellingen, het verschil tussen goede en verantwoorde zorg, eisen aan de mantelzorg, solidariteit en meer.

Het CEG bereidt momenteel een signalement voor dat raakvlak heeft met dit thema: integrale zorg en interprofessionele ethiek.