Raad voor Volksgezondheid en Samenleving per 1 januari 2015 van start

Op 25 november jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de Wet op de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RV&S) aangenomen. De RV&S treedt met ingang van 1 januari 2015 in werking. Dat houdt ook in dat per 1 januari 2015 de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) worden opgeheven.