Privacy

Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG)  gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens die u opgeeft gebruikt het CEG alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. Daarmee voldoet het CEG aan de privacywetgeving.

Persoonsgegevens

Als u een publicatie of de CEG -nieuwsbrief wilt ontvangen, dan hebben wij persoonsgegevens nodig, zoals uw naam, e-mailadres of woonadres. Het CEG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is en alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven. Het CEG zal uw gegevens niet doorgeven aan derden. Persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen.

Vragen over privacy aan het CEG?

U kunt contact opnemen met het CEG om te vragen welke gegevens het CEG van u heeft. U kunt vragen om aanpassing of verwijdering van die gegevens.
Meer informatie over privacy vindt u op Rijksoverheid.nl.