Handreiking ethische dilemma’s in GGZ voor asielzoekers verschenen

De presentatie van de Handreiking ethische dilemma’s in de GGZ voor asielzoekers op 24 maart j.l. was de uitkomst van een project dat tot doel had om een praktische, professioneel geaccepteerde handreiking te ontwikkelen voor zorgprofessionals in de GGZ, als ondersteunend instrument bij ethische dilemma’s in de zorg voor asielzoekers.

De handreiking is tot stand gekomen op basis van een literatuuronderzoek en interviews met individuele en groepen GGZ professionals, die waren betrokken bij de zorg voor asielzoekers. Alies Struijs, coördinator CEG, was betrokken bij de totstandkoming van deze handreiking.