Ethiek en wijkgericht samenwerken in zorg en welzijn

Het CEG bereidt een signalement voor over ethische kwesties in wijkgericht samenwerken in zorg en welzijn. Het gaat hierbij om ethische vragen die opgeroepen worden door nieuwe samenwerkingsverbanden (‘samenzorgen’) tussen cliënten, professionele hulpverleners en niet-professionele hulpverleners. Op dit moment voert het CEG een praktijkonderzoek uit in gemeenten en/of wijkteams.

Sociale wijkteams

Gemeente zijn sinds kort medeverantwoordelijk voor jeugdhulp, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Dit is vastgelegd in de Jeugdwet, Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In het kader van deze wetswijzigingen kiezen veel gemeenten voor het oprichten van sociale wijkteams, een relatief nieuwe wijkgerichte werkvorm met hulpverleners uit verschillende disciplines, veelal in de Eerst Lijn. De samenwerking van professionals binnen een sociaal wijkteam en met niet-professionals buiten het sociale wijkteam, zal moeten leiden tot goede zorg en hulp voor de burger die niet zelfredzaam is.

  • In wijkteams werkt u veel met mensen samen waarmee u informatie deelt. Maar wat betekent dat voor de omgang met vertrouwelijke gegevens van cliënten?
  • Hoe ga ik om met verschillende afspraken en opvattingen binnen het wijkteam en binnen mijn eigen organisatie? Hoe ga ik om met loyaliteit naar het wijkteam en mijn eigen organisatie?
  • Wie is uiteindelijk verantwoordelijk voor het leveren van goede zorg?
  • Hoe werken we het beste samen als professionals, ook al zijn we zo verschillend en hebben we misschien verschillende beroepscodes?
  • Hoe werken we als professionals samen met informele zorgverleners (familie, mantelzorgers en vrijwilligers) aan goede zorg?
  • Hoe ziet de samenwerking met de cliënt eruit?

Heeft u, als cliënt, als familielid, professional, mantelzorger of ambtenaar ervaring met ethische kwesties die verband houden wijkgerichte samenwerking, laat het ons weten via info@ceg.nl.