Signalement Wensgeneeskunde

Het inzetten van geneeskundige technieken en producten zonder medische noodzaak noemen we wensgeneeskunde. Individuele zorgverleners krijgen verzoeken om behandelingen die niet medisch noodzakelijk zijn of lijken. Soms ook overwegen ze om zelf dergelijke behandelingen aan te bieden.

Wensgeneeskunde lijkt een ontwikkeling in opkomst, die de reguliere zorg onder druk kan zetten. Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid – een samenwerkingsverband van Gezondheidsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving – stelt daarom dat wensgeneeskunde een plaats verdient op de beleidsagenda.