Hoe bevorder je integriteit in zorginstellingen?

Het CEG biedt in het signalement “Integriteit in zorgorganisaties: perspectieven van bestuurders” handvatten aan zorgbestuurders om integriteit in hun organisatie te bevorderen.

Uit gesprekken met zorgbestuurders blijkt dat een constructieve dialoog over integriteit wordt belemmerd doordat integriteit in het publieke debat vaak in één adem wordt genoemd met financiële fraude en ander wangedrag.

Het CEG definieert integriteit als een gelaagde eigenschap met vier componenten, namelijk betrouwbaarheid, deugdzaamheid, authenticiteit en kritische reflectie. In zorgorganisaties worden voordurend complexe belangenafwegingen gemaakt in zogenaamde ‘grijze gebieden’, waarin de integere handelwijze niet van te voren vaststaat. Hoe moet een bestuurder het belang van efficiënt omgaan met publieke middelen wegen tegen het belang van werkgelegenheid? Moeten fouten transparant worden gemaakt of is juist een beschutte omgeving nodig waarin je van fouten kunt leren? Het signalement bespreekt situaties waarin integriteit onder druk kan komen te staan en presenteert methoden om integriteit in zorgorganisaties te bevorderen.

Naar aanleiding van het signalement gaat het CEG bijeenkomsten organiseren om bij te dragen aan een genuanceerde en onbevooroordeelde dialoog over integriteit in zorgorganisaties.