Ethische dilemma’s in de samenwerking tussen professionals, vrijwilligers en mantelzorgers

Alies Struijs verzorgt tijdens de Week van de reflectie de workshop: Ethische dilemma’s in de samenwerking tussen professionals, vrijwilligers en mantelzorgers.

Meer informatie hierover vindt u op de website van de Week van de reflectie.