Het CEG presenteert in de ehealthweek de digitale Argumentenwijzer Elektronische Patiëntendossiers

Digitale toepassingen in de zorg bieden een legio aan mogelijkheden voor patiënten, preventie en het monitoren van gezondheid en psychische aandoeningen. Bij het CEG kan tijdens de ehealthweek kennisgemaakt worden met de digitale Argumentenwijzer. Deze helpt om keuzen te maken bij toestemming voor of gebruik van digitale gegevensuitwisseling.

Steeds meer zorginstellingen geven hun patiënten online inzage in hun medische gegevens. Bovendien zijn er nieuwe mogelijkheden voor patiënten om zelf een persoonlijk gezondheidsdossier (PGD) bij te houden. De Argumentenwijzer voor Elektronische Patiëntendossiers biedt een overzicht van voor- en nadelen bij de verschillende vormen van digitale gegevensverzameling en –uitwisseling en helpt burgers om zelf een afweging te maken.

Ervaar e-health bij het Centrum voor Ethiek en Gezondheid en kom bij ons op bezoek op donderdag 26 januari a.s. vanaf 11.30 uur tot 14.00 uur in de Zorginnovatiewinkel, Hoog Catharijne (naast Albert Heijn) in Utrecht.