Jaarcongres Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde 2017

Op zaterdag 16 december 2017 vindt in het Leids Universitair Medisch Centrum het Jaarcongres van de Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde plaats van 11.00 – 16.00 uur. Het jaarcongres heeft als thema Macht, gezondheid en politiek: de maatschappelijke plaats van gezondheid in onze tijd.

In 1976 publiceerde Michel Foucault een tekst over de opkomst van gezondheidspolitiek. Een van zijn belangrijkste inzichten was toen dat de plaats van gezondheid in de maatschappij samenhangt met de wijze waarop de politieke macht werkzaam is. Gezondheid is nooit zonder meer een positief begrip maar ook altijd de inzet van strijd en botsende belangen. Onze overheid mag dan interesse tonen in de gezondheid van de burgers, ze doet dat ook nooit zomaar. In ruil voor overheidssteun wordt van ons verwacht dat we ons op een bepaalde manier gedragen, dat we een stuk van onze privacy prijsgeven of aan bepaalde criteria moeten voldoen. Foucaults analyse richtte zich op de achttiende eeuw en sindsdien is de maatschappij grondig veranderd. Vandaar de centrale vraag van ons congres: hoe verhouden politiek en gezondheid zich vandaag?

  • Is het een taak van de overheid is om te zorgen voor de gezondheid van haar burgers?
  • Welke rechten kunnen burgers claimen ten aanzien van gezondheid en gezondheidszorg?
  • In hoeverre moet of mag de overheid paternalistisch zijn naar haar burgers? Is ‘nudging’ een goed idee?
  • Is het bedrijven van gezondheidspolitiek slechts een taak van ‘de politiek’ of kunnen artsen en patiënten deze rol ook op zich nemen?

Deze en vele andere vragen zullen aan bod komen op het VFG congres 2017.