Zorg voor Zorg - Een nieuw jaar, een nieuw NEON-congres!

Voor in je agenda: op vrijdag 7 juni 2019 organiseert NEON haar inmiddels befaamde jaarcongres! Iedereen is van harte welkom op de eerste vrijdag van juni. Onze werktitel voor dit jaar is: Zorg voor Zorg!

Mantelzorgers en zorg voor zorg

Op basis van de evaluaties onder onze bezoekers van 2018 ligt de focus dit jaar op de betrokkenheid van mantelzorgers in de zorgverlening in relatie tot de ethiekondersteuning. Hoe ligt de balans tussen rollen en taken van zorgverleners, patiënt/cliënt, mantelzorger, management en directie? Wat kunnen z/we van elkaar verwachten, wat niet? Hoe ziet het vaak onzichtbare leven en werk van mantelzorgers eruit? Wat betekenen grote concepten zoals zelfsturing en particvipatie eigenlijk!? Waar beginnen en waar eindigen verantwoordelijkheden? Samen onderzoeken we de rol van de ethiekondersteuning in dit domein.

Fantastische sfeer, inhoudelijk krachtig programma

Velen van jullie kennen de sfeer van de NEON-congressen inmiddels: informeel, toegesneden, inhoudelijk sterk en dicht op de praktijk. Zet de datum dus alvast in je agenda; via de Nieuwsbrief en de website laten we je zo gauw mogelijk weten hoe je een plek kunt reserveren (want vorig jaar waren we uitverkocht en hadden we een lange wachtlijst: wees dus op tijd!).

Meedoen?

Kun je niet wachten en popel je om mee te doen in de organisatie? Bruis je van de aanstekelijke ideeën en/of energie? NEON houdt van betrokkenheid! Aarzel dus niet en mail om je aan te melden en mee te draaien in de congrescommissie! Hiervoor zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Heb je een workshop waarvan je veronderstelt dat deze passend is binnen het thema? Binnenkort ontvang je via dit kanaal een oproep om je voorstel in te dienen. Houd de nieuwsbrief en de website dus goed in de gaten! Selectie vindt plaats via een specifiek aangewezen commissie.

Weet je van harte welkom!

Namens de congrescommissievoorzitters Jelle van Gurp en Froukje Weidema