NVBe nodigt u uit een bijdrage te schrijven over Ethische aspecten van gene editing.

Het Podium voor Bio-ethiek (www.NVBe.nl) nodigt u uit een bijdrage te schrijven over het thema: Ethische aspecten van gene editing.

Eind november 2018 maakte de Chinese wetenschapper Jiankui He bekend dat hij het genoom in een bevruchte menselijk eicel had aangepast met behulp van de ‘CRISR-Cas9’ technologie. Daaruit zouden twee gezonde baby’s, Lana en Lulu, geboren zijn die resistent zijn tegen het Hiv-virus waarvan de vader drager was. Het nieuws schokte de wereld en leidde tot sterke afwijzende reacties.

CRISPR-Cas9 is een nieuwe gene editing technologie die in het gebruik veel gemakkelijker, nauwkeuriger en goedkoper is dan de eerdere methoden van de moderne biotechnologie. De technologie wordt inmiddels breed toegepast en vele wetenschappers verwachten dat gene editing belangrijke bijdragen zal gaan leveren aan de behandeling van erfelijke ziekten, dierlijke en plantaardige productie, de bestrijding van ziekten en plagen, en de industriële biotechnologie. Nogal wat wetenschappers zien de strenge EU-regelgeving voor biotechnologie daarbij als onnodige belemmering voor het gebruik van gene editing.

De vele mogelijkheden en relatief gemakkelijke toepassingen van gene editing actualiseren echter tal van ethische vragen rondom biotechnologie omdat wat eerder in een ver verschiet lag, nu binnen handbereik lijkt te liggen. Wat zijn belangrijke en wenselijke toepassingen van deze technologie en op welke gronden zouden aan de toepassing ook grenzen moeten worden gesteld? Hoe zorgen we ervoor dat mogelijke toepassingen niet alleen ten goede komen aan welvarende, maar ook aan arme delen van de wereld? Wat zijn de mogelijke risico’s en vormen van misbruik en hoe daarmee om te gaan?

In discussies over de maatschappelijke omgang met gene editing wordt niet alleen verwezen naar de noodzaak van regelgeving in een globale context, maar ook het belang onderstreept van publieke dialoog. Wat zouden vanuit (bio-)ethisch perspectief in zo’n dialoog centrale vragen zijn? En op welke manier zou zo’n dialoog kunnen worden gevoerd en richting kunnen geven aan de toepassingen van gene editing?

Uw bijdrage

Wilt u een bijdrage leveren aan het Podium voor Bio-ethiek over deze thematiek, stuurt u dan voor 4 februari 2019, een voorstel (max. 150 woorden) naar de themaredactie:

Er is plaats voor ongeveer 10 bijdragen. Wij doen ons best om binnen twee weken te reageren met een definitieve uitnodiging. De deadline voor de eerste complete versie (ca. 1500 woorden, exclusief literatuur) is 18 maart. De deadline voor de definitieve versie is 8 april. We hopen half mei het nummer te kunnen uitbrengen. De themaredactie beslist of een artikel al dan niet wordt geplaatst. Houdt u wat betreft stijl en inhoud rekening met het feit dat het Podium door een breed publiek wordt gelezen.

Kijk voor meer informatie op de website www.nvbe.nl