Hoe beslist u over een ethisch dilemma?

Elke dag maken mensen keuzes in hun doen en laten die te maken hebben met waarden en normen. Dat geldt ook voor u als zorgprofessional, of u nu bestuurder, leidinggevende of uitvoerend professional bent. Keuzes over grote levensvragen of kleine, dagelijkse vraagstukken. Soms staat u voor een situatie waar geen ‘beste oplossing’ is, maar waar u wel direct een beslissing moet nemen.

Handreiking Ethiek in de zorg voor de ouderenzorg.

De handreiking Ethiek in de zorg geeft u handvatten over omgaan met lastige vraagstukken en is ontwikkeld voor de gehandicaptenzorg en ouderenzorg. 6 dilemma’s uit de zorgpraktijk laten u nadenken over wat u zou doen. Bij ieder voorbeeld vindt u informatie die u nieuwe inzichten geeft en u helpt uw ethische gevoeligheid en kennis te vergroten.

Lastige vragen

Iedereen kan wel dilemma’s noemen uit zijn dagelijks werk in de zorg. Neem bijvoorbeeld een zoon die zich zorgen maakt over zijn moeder met beginnende dementie. Brengt u dan sensoren aan in haar woning, zodat de zoon haar kan volgen, terwijl de moeder dat helemaal niet wil? Hier balanceert u als zorgprofessional tussen waarden van de cliënt en de familie. Daarnaast heeft u te maken met de visie van uw team en het beleid van de zorginstelling. En wat zegt de wet- en regelgeving?

Ethiek in de zorg

Ethische dilemma’s als deze leiden tot vragen als: wat is goede zorg in deze situatie, voor deze persoon met dit levensverhaal? Die vragen beantwoorden kan lastig zijn. Behalve de persoon om wie het gaat zijn er vaak anderen bij betrokken, ieder met zijn eigen waarden. Ook uw eigen waarden spelen een rol. Om een beslissing te maken terwijl u rekening houdt met de verschillende perspectieven van alle betrokkenen moet u soms wikken en wegen. De handreiking Ethiek in de zorg helpt u omgaan met lastige ethische vraagstukken. U krijgt 5 handvatten waarmee u dit soort keuzes door een ethische bril leert bekijken en bespreken. En dat zorgt weer voor een betere kwaliteit van zorg.

Moreel beraad

In de handreiking is ook aandacht voor het organiseren van een moreel beraad. Ethisch expert Alies Struijs, auteur en samensteller van Ethiek in de zorg: ‘Ik vind het belangrijk om in de zorg met enige regelmaat op een gestructureerde manier ethische kwesties te bespreken. Een moreel beraad is een mooie werkvorm om met alle betrokkenen een lastig ethisch vraagstuk onder de loep te nemen en gezamenlijk naar een oplossing te zoeken.’

Afgewogen beslissing

De 5 handvatten of tips bij ieder thema laten u zien hoe u een weloverwogen keuze maakt, dat kan over een moeilijk te nemen beslissing zijn waar u zelf mee te maken hebt. Met de handvatten pakt u het gestructureerd aan, bijvoorbeeld door eerst even afstand te nemen zodat u helderder ziet wat uw visie eigenlijk is. Of door na te gaan hoe de andere betrokkenen erover denken. Met de handreiking vergroot u uw kennis en ethische gevoeligheid in uw dagelijkse zorgpraktijk.

Actuele ethische thema’s

De 6 dilemma’s in Ethiek in de zorg zijn een opmaat naar informatie over actuele ethische thema’s. Bekijk bijvoorbeeld wat ethiek te maken heeft met recht. Of lees over ethische afwegingen bij de inzet van technologie. Aan bod komt ook de vraag of werken volgens het protocol heilig is en hoe zich dat verhoudt tot persoonsgerichte zorg.

Meer informatie over ethiek

Voor wie zich verder wil verdiepen in ethiek in de zorg sluit de handreiking af met een Wegwijzer naar literatuur, inspirerende tools, organisaties en opleidingen.