Oproep indienen abstracts essaybundel coronatijd

Het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) nodigt u uit een in het Nederlands geschreven samenvatting van maximaal 400 woorden in te dienen voor een beschouwend essay van maximaal 4000 woorden. Het essay is bedoeld voor een bundel die wij willen samenstellen rond ethiek van de covidcrisis.

Ethische vraagstukken

De uitbraak van het coronavirus (COVID-19) leidde tot een wereldwijde pandemie. Daarbij kwamen beleidsmaatregelen in Nederland om de verspreiding van het coronavirus in te dammen en de crisis te beheersen. Beiden hadden en hebben gevolgen voor de maatschappij en voor individuele burgers. Dit alles leidde ook tot vele (nieuwe) ethische vraagstukken.

Houd afstand. 1,5 meter

Tijdens de crisis was er minder tijd voor deliberatie en weloverwogen keuzen. Zelfs ons parlement kwam niet altijd aan het woord. Nu de druk op ons gezondheidszorgsysteem afneemt, en we letterlijk weer meer ruimte krijgen, is de tijd rijp om de onderbelichte ethische kwesties van de coronacrisis en het beleid dat daarop volgde uit te diepen, en te reflecteren op de gevolgen hiervan op de gezondheid(szorg), de samenleving, en het welzijn van mensen.

Uw essay behandelt een ethisch vraagstuk in relatie tot de (effecten van de) coronacrisis en de gezondheid(s)zorg. U kunt bijvoorbeeld een voorstel indienen over:

  • intergenerationele solidariteit;
  • sterven en rouw in coronatijd;
  • de triage van patiënten tijdens schaarste op de intensive care;
  • de Nederlandse maatregelen in internationaal perspectief;
  • het bezoekverbod ten aanzien van zorginstellingen;
  • de impact van de maatregelen op kwetsbare groepen;
  • de impact van de maatregelen op burgerrechten;
  • lichamelijkheid in de 1,5 metersamenleving;
  • of een ander onderwerp dat vraagt om gezondheid-ethische reflectie.

Verder denken over impact crisis

Met deze bundel wil het CEG beleidsmakers en de samenleving laten zien dat gezondheidsethiek een belangrijke en zinvolle bijdrage levert om verder te denken over de impact van de crisis, en hen verleiden na te denken buiten de gebaande paden. We hopen lessen te trekken voor een mogelijke tweede coronagolf of volgende pandemie.

Samenvatting indienen

Het CEG beoordeelt en selecteert de samenvattingen op relevantie, prikkelendheid en originaliteit.

U kunt uw samenvatting tot maandag 20 juli 2020 indienen via re.v.hellemondt@gr.nl. De geselecteerde auteurs krijgen vóór maandag 27 juli 2020 bericht van het CEG. Correspondentie over de selectie is niet mogelijk.

Maandag 14 september 2020 is de deadline voor het schrijven van de bijdrage.