Jaarcongres Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde: Filosofie van het virus

Het VFG congres gaat dit jaar over het virus. De uitbraak van het coronavirus houdt momenteel de hele wereld in zijn greep. Honderdduizenden mensen sterven wereldwijd aan de gevolgen van covid-19. Ook in Nederland kraakt de zorg. De crisis dwingt tot acute inspanningen en maatregelen, maar confronteert ons daarbij ook met vragen en dilemma’s die om overdenking vragen.

Filosofie van het virus

Maatschappelijk debat en filosofische reflectie komen tijdens de crisis al volop op gang, en de behoefte daaraan zal na de pandemie zal alleen maar toenemen. Hoe kijken we terug, hoe gaat het verder met de crisis? Waar kwam het virus vandaan en gaat het nog weer weg? Wat zijn de blijvende veranderingen voor de zorg en voor de samenleving?

Over het congres

Het congres vindt dit jaar online plaats, op 17 en 23 november. Geef je op via de website van de VFG.

Vereniging voor Filosofie en Geneeskunde

De VFG streeft naar het ondersteunen van actuele discussies in de geneeskunde vanuit de filosofie. Door reflectie op antropologische, kentheoretische en ethische vooronderstellingen verheldert zij de structuur van het debat en bevordert zij beargumenteerde meningsvorming. Zij richt zich daarbij op de brede doelgroep van professionele zorgverleners, patiëntorganisaties en overige geïnteresseerden.