Jaarlijkse internationale (Engelstalige) cursus ethiek van de palliatieve zorg 2022

De sectie Zorgethiek, afdeling IQ zorg, (Radboudumc Universitair Medisch Centrum) organiseert van 22-25 maart 2022 de 22e editie van de Europese vervolgcursus bio-ethiek 'Lijden, dood en palliatieve zorg'.

Vragen en reflecties

Het doel van deze cursus is om de deelnemers te onderwijzen over 2 hoofdaspecten:

  • ethische vragen van palliatieve zorg en medisch geassisteerde dood; 
  • filosofische, theologische en medische reflecties over de concepten dood en lijden.

De houding ten opzichte van dood en sterven, en de ethische aspecten van het al dan niet voortzetten van een medische behandeling en van medisch begeleide dood krijgen in deze cursus veel aandacht. Daarnaast komen de dimensies spiritualiteit, rituelen en interculturele diversiteit aan bod.

Voor de brochure van deze cursus klikt u hier.