Geslachtscellen uit het lab: een ethische verkenning

Op 17 oktober 2022 publiceerde het kabinet de reactie op de wetsevaluatie van de Embryowet. In het rapport vragen wetsevalueerders onder andere aandacht voor de mogelijkheid om van kunstmatige geslachtscellen embryo’s tot stand te brengen. Het gaat hier om een toekomstige ontwikkeling, die volgens de minister goed in de gaten gehouden moet worden. Ook moet er (meer) ethische reflectie op deze techniek plaatsvinden.

De noodzaak van ethische reflectie

In 2017 publiceerde het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) een signalement over deze techniek: 'Geslachtscellen uit het lab. Een ethische verkenning van in-vitrogametogenese als voortplantingstechnologie'. Nu de minister wijst op de noodzaak van ethische reflectie op of, en onder welke voorwaarden het gebruik van geslachtscellen uit het lab wenselijk is, brengt het CEG zijn signalement hierover opnieuw bij het ministerie van VWS onder de aandacht.

Signalement

Het signalement bevat een ethische verkenning op geslachtscellen uit het lab, oftewel in-vitrogametogenese. Deze techniek kan straks mogelijk als oplossing dienen voor mensen die zelf geen geslachtscellen kunnen aanmaken. In het signalement ligt de nadruk op in-vitrogametogenese omdat dit maatschappelijk gezien de meest controversiële toepassing is van deze techniek. In het signalement gaat het CEG in op de ethische en maatschappelijke vragen die deze nieuwe techniek oproept. Het onderzoeksveld rondom deze nieuwe technologie ontwikkelt zich snel, waardoor de techniek een grote impact op de samenleving zou kunnen hebben wanneer het daadwerkelijk op mensen kan worden toegepast. Het CEG riep daarom op tot discussie over de wenselijkheid en gevolgen van geslachtscellen uit het lab voor het individu en de samenleving.