Evaluatierapport 2012-2021

Een externe commissie heeft het CEG voor de periode 2012-2021 geëvalueerd. De evaluatiecommissie bestond uit Frans Brom, Rosanne Edelenbosch en Gert van Dijk. Het belangrijkste advies van de commissie is om voor ieder signalement meer in te zetten op doorwerking.

Bevindingen

Een belangrijke conclusie van de evaluatiecommissie is dat het werkterrein van het CEG zonder meer relevant is. De evaluatiecommissie is onder de indruk van het door het CEG verrichte werk. Zij noemt de kwaliteit van de signalementen hoogwaardig. De bevindingen van de commissie bieden goede aanknopingspunten om het CEG verder te ontwikkelen. Het belangrijkste aandachtspunt betreft de doorwerking van de signalementen van het CEG. De commissie adviseert daarbij om verschillende doelgroepen duidelijk te identificeren en voor een accentverschuiving in de onderwerpkeuze van onze signalementen. De evaluatie benadrukt het belang van het hoofdzakelijk werken aan de kerntaak ‘signaleren’, waarbij alle andere activiteiten en taken daaraan ondersteunend zijn.

Doelstellingen CEG

Het CEG heeft als doel het signaleren van en informeren over nieuwe en actuele ethische vraagstukken op het gebied van gezondheidszorg en biomedisch onderzoek die van belang zijn voor overheidsbeleid. Naar aanleiding van deze evaluatie gaan wij aan de slag met een aangescherpte koers en strategie met een expliciete focus op de signaleringstaak. In de strategie is specifieke aandacht voor (thematische) agendasetting, doelgroepen en impact. Het huidige jubileumjaar – in 2023 bestaat het CEG 20 jaar – biedt mogelijkheden om de zichtbaarheid van het CEG te vergroten.

Lees de evaluatie

Lees de evaluatie hier