Kamerbrief met kabinetsreactie adviezen RVZ en RMO over solidariteit

19 juli 2013 heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Martin van Rijn, een reactie gegeven op het RVZ advies Het belang van wederkerigheid. Gelijktijdig met het RVZ-advies werd een signalement van het Centrum Ethiek en Gezondheid (CEG) gepresenteerd (‘Leefstijldifferentiatie in de zorgverzekering’) dat inging op de vraag of in de basisverzekering rekening moet worden gehouden met leefstijl (‘hogere premie voor rokers).