Argumentenwijzer voor het debat over orgaandonatie

In deze brochure geeft het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) een overzicht van de belangrijkste discussiepunten en hun morele implicaties. Ook is een beslisboom opgenomen.