Argumentenwijzer voor het debat over orgaandonatie

In deze brochure geeft het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) een overzicht van de belangrijkste discussiepunten en hun morele implicaties. Ook is een beslisboom opgenomen.

Aanleiding

De analyses uit Afscheid van de vrijblijvendheid en het signalement Financiële stimulering van orgaandonatie (2007) heeft het CEG laten verwerken in een Argumentenwijzer.

Hoofdvraag

  1. Stel je registreren van een beslissing verplicht of niet?
  2. Welke keuze leg je de burgers voor?
  3. Wat doe je als mensen geen beslissing laten registeren

Ethische discussie

Hoe ver reikt het recht op zelfbeschikking? Is donatie een geschenk, een vorm van hulp in nood of een solidaire bijdrage?

Doelgroep

Algemeen publiek

Aanbeveling

Geen aanbevelingen, wel een beslisboom die de keuzes die gemaakt moeten worden bij donorregistratie inzichtelijk maakt, en een overzicht van voor- en tegenargumenten van de systemen.