Argumentenwijzer over Elektronische Patiënten Dossiers

Via deze argumentenwijzer geeft het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) u een overzicht van de belangrijkste argumenten voor en tegen het elektronisch opslaan en uitwisselen van medische gegevens.

Aanleiding

In 2011 publiceerde het CEG de eerste Argumentenwijzer EPD's. Sindsdien is er echter veel veranderd op het gebied van elektronische patiëntendossiers. De Zorginfrastructuur heeft een andere opzet gekregen. Steeds meer zorginstellingen geven hun patiënten online inzage in hun medische gegevens. Bovendien zijn er nieuwe mogelijkheden voor patiënten om zelf een persoonlijk gezondheidsdossier (PGD) bij te houden.

Hoofdvraag

Wat zijn de voor- en nadelen bij de verschillende vormen van digitale gegevensverzameling en `uitwisseling`

Ethische discussie

Overzicht van argumenten pro- en contra EPD's .

Doelgroep

Algemeen publiek

Aanbeveling

De Argumentenwijzer geeft geen aanbevelingen, maar biedt een overzicht van voor- en nadelen bij de verschillende vormen van digitale gegevensverzameling en uitwisseling en helpt burgers om zelf een afweging te maken.

Auteurs

Struijs, A.J.; Pluut, B.