Gezamenlijke besluitvorming door zorgverlener en patiënt: normatieve achtergrond

Deze achtergrondstudie van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid (CEG) levert een bijdrage aan het advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg De participe-rende patiënt (RVZ juni 2013).

Aanleiding

Deze studie levert een bijdrage aan het advies van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg `De participerende patiënt` (RVZ juni 2013). De studie beschrijft de normatieve achtergrond van het concept `gezamenlijke besluitvorming`.

Hoofdvraag

Wat zijn uitgangspunten, waarden, normen en opvattingen die ten grondslag liggen aan het concept gezamenlijke besluitvorming? (afgeleid)

Ethische discussie

Het delen van verantwoordelijkheid in de besluitvorming is goed te rechtvaardigen op basis van autonomie als normatief ideaal, echter niet alle patiënten zijn in staat hun autonomie passend vorm te geven, en gezamenlijke besluitvorming is niet in alles situaties toepasbaar of uitvoerbaar.

Doelgroep

Beleidsmakers, professionals, patientenorganisaties (niet expliciet benoemd)

Aanbeveling

Geen aanbevelingen gegeven.

Auteurs

Struijs, A.J.; Jongsma, K.