Webbijdragen CEG 10 jaar

In de weken voorafgaand aan het symposium, blikten (ex-medewerkers en een gastauteur op de website van het CEG terug op hoogtepunten, spraakmakende en grensverleggende ethische thema’s van de afgelopen tien jaren. De bijdragen maken duidelijk hoe relevant de vraagstukken die het CEG onder de loep neemt blijven binnen een veranderende context.