Casestudy Vet Rauwer

Een studie naar argumenten voor en tegen overheidsbemoeienis bij de casus vettaks en de casus Rauwer.

Aanleiding

Over het ingrijpen van overheden in de levens van burgers bestaat al sinds het oprichten van natiestaten debat. Deze casestudy maakt de argumenten voor en tegen overheidsbemoeienis inzichtelijk als voorstudie voor het signalement ‘Leefstijlbeïnvloeding: tussen betuttelen en verwaarlozen’.

Hoofdvraag

Welke standpunten en argumenten voor en tegen overheidsbemoeienis passeren de revue in het publieke debat over de casus vettaks en de casus Rauwer?

Ethische discussie

Mag individuele keuzevrijheid van burgers om hun leven naar eigen believen vorm te geven, beperkt worden ten behoeve van het beschermen en bevorderen van gezondheid? Is het optreden van de overheid tegenover burgers in strijd met de autonomie of vrijheid van burgers? Verschilt de (on)wenselijkheid van overheidsbemoeienis wanneer het gaat om handelsbekwame volwassenen of minderjarige kinderen en wanneer het gaat om ongezond eten of (te) gezond eten?

Doelgroep

Beleidsmakers, werkgevers, verzekeraars en anderen die keuzen moeten maken ten aanzien van leefstijlbeïnvloeding

Aanbeveling

In de voorstudie worden geen aanbevelingen gedaan. De argumenten pro en contra overheidsbemoeienis worden wel in kaart gebracht.

Auteur

Schyns, P.