Samenzorgen - Plan van aanpak

Ethische aspecten van wijkgericht samenwerken in zorg en welzijn.