De trackende werkgever: Ethische reflectie op leefstijlbeïnvloeding door het gebruik van apps

Werkgevers zijn steeds geïnteresseerder in het gebruik van apps om de leefstijl van hun werknemers te beïnvloeden. De toepassingen en mogelijkheden van deze apps zullen zich waarschijnlijk uitbreiden. Dit is een achtergrondstudie voor het signalement ‘Leefstijlbeïnvloeding op de werkvloer’.

Hoofdvraag

Welke morele aspecten spelen een rol wanneer werkgevers apps gebruiken om de leefstijl van hun werknemers te beïnvloeden?

Ethische discussie

Mag het gebruik van apps verplicht gesteld worden door een werkgever? Hoe verhoudt de inzet van apps zich tot de autonomie en vrijheid van werknemers? Wordt respect voor de privacy en lichamelijke integriteit van werknemers in acht genomen bij het omgaan met de gevoelige gezondheidsinformatie afkomstig van de apps?

Doelgroep

Werkgevers

Aanbeveling

Het is van belang om een transparant en democratisch proces in acht te nemen tijdens de ontwikkelings- en implementatiefase van een app. Dit kan het gerechtvaardigd toepassen en het vermijden van risico’s van de apps bevorderen. De werkgever behoort rekening te houden met de ethische aspecten van apps om in overeenstemming met de werknemer tot een weloverwogen en verantwoorde beslissing te komen over de inzet ervan.

Auteurs

Boter, E.; van Dam, S.; Schaap, A.