Els Borst Lezing 2020 - Ontwrichte zorg. Over het verlies van publieke waarden in de strijd om betere (digitale) gezondheid

De 8e Els Borst Lezing vond plaats op 25 november 2020. Het werd dit jaar verzorgd door dr. Tamar Sharon, universitair hoofddocent filosofie van de technologie en co-directeur van de Interdisciplinary Hub for Security, Privacy & Data Governance aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. De lezing ging over wat er verloren kan gaan als we meer digitale gezondheid krijgen. En hoe we digitale gezondheid beter op onze fundamentele waarden kunnen afstemmen. Vanwege de coronamaatregelen was de lezing dit jaar digitaal.

8e Els Borst Lezing van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid: Ontwrichte Zorg, door Tamar Sharon.

Coreferenten

Daarnaast deelden 2 coreferenten hun visie op (digitale) gezondheid en de relatie tot andere publieke waarden. Dit waren prof. dr. Dick Willems, hoogleraar Medische ethiek aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam, en dr. Kristien Hens, onderzoeksprofessor Ethiek aan de Universiteit Antwerpen.

Kijk en lees terug

 U kunt de volledige Els Borst Lezing terugkijken. Of lees de Engelstalige versie van de lezing. 

Over de Els Borst Lezing

Het CEG organiseert iedere november een lezing waarin een gerenommeerde deskundige spreekt over een ethisch thema of vraagstuk binnen de (gezondheids)zorg. Deze lezing is vernoemd naar Els Borst-Eilers, voormalig minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Borst-Eilers heeft tijdens haar carrière veel aandacht besteed aan verschillende ethische thema’s, zoals euthanasie en het stelsel van donorverklaringen.