Werkprogramma 2021-2023

Elke 2 jaar stelt het Centrum voor Ethiek en Gezondheid een werkprogramma op met daarin de onderwerpen waarover het centrum de komende 2 jaren gaat signaleren. In de periode 2021 tot 2023 worden 5 producten voorbereid en gepubliceerd.