Medische crowdfunding. Een ethische verkenning van online inzamelacties

Welke ethische vragen roept medische crowdfunding op?

Aanleiding

Er is een toename van acties waarbij mensen voor zichzelf of voor anderen om een persoonlijk medisch (behandel)doel te bekostigen zoveel mogelijk online geld inzamelen. Het kan gaan om een niet-reguliere zorgbehandeling of een behandeling waar in Nederland (nog) geen vergoeding voor bestaat, omdat deze in Nederland (nog) niet beschikbaar is, niet bewezen effectief is of niet beschouwd wordt als de aangewezen behandeling voor de betreffende aandoening. Crowdfunding wordt ook ingezet voor medische hulpmiddelen of zorggerelateerde kosten, zoals reiskosten voor een behandeling in het buitenland.

Ethische discussie

Medische crowdfunding is voor iedereen toegankelijk, maar de kans op succes en daarmee de toegang tot zorg is niet voor iedereen even groot. Vergroot het niet de kansenongelijkheid? Baseren mensen hun keuzes mogelijk op mis- of desinformatie over de kans van slagen?

Belangrijkste aanbevelingen en kernboodschap

Informeer bewindspersonen en beleidsmakers van het ministerie van VWS over de ethische aspecten van medische crowdfunding. Voer een maatschappelijk discussie met (potentiële) initiatiefnemers inzamelacties,  artsen, beleidsmakers, politici over de wenselijkheid van medische crowdfunding en de voorwaarden die moeten worden gesteld aan medische crowdfunding. 

Kernboodschap:
Medische crowdfunding is niet altijd succesvol en kan leiden tot ongelijke toegang tot zorg en het vergroten van gezondheidsverschillen.

Auteurs

R.E. Hellemondt
L.E. Welling
B. Rump